TAMAN BERMAIN INKLUSIF

LATAR BELAKANG

Bermain di taman permainan adalah salah satu aktiviti yang paling berharga pada zaman kanak-kanak. Sama ada anda berayun, meluncur atau mendaki, detik-detik yang dihabiskan di luar dengan rakan-rakan adalah kenangan yang dihargai selama-lamanya. Taman permainan luar sesuai untuk hari-hari yang cerah dan menghirup udara segar, manakala taman permainan dalaman menyediakan keseronokan sepanjang tahun.

 

Di luar keseronokan, taman permainan juga menyediakan kanak-kanak dengan peluang perkembangan yang bermakna. Mereka belajar kemahiran emosi dan sosial sambil juga terlibat dalam latihan fizikal. Taman permainan adalah alat penting untuk semua kanak-kanak, jadi setiap kanak-kanak mesti mempunyai peluang untuk menggunakannya.

 

Kadang-kadang, taman permainan tidak menawarkan banyak komponen inklusif untuk kanak-kanak. Kawasan permainan selalunya boleh menjadi terlalu kuat atau mempunyai peralatan rumit yang tidak boleh digunakan oleh semua orang. Anda tidak mahu membuat masa bermain tertekan atau mengecewakan untuk kanak-kanak. Sebaliknya, anda harus berhasrat untuk menjadikan taman permainan dalaman anda inklusif untuk semua kanak-kanak.

 

Taman permainan yang inklusif membolehkan kanak-kanak dari semua peringkat umur, kebolehan dan peringkat perkembangan untuk bermain dengan selamat bersama-sama. Taman permainan inklusif mengekalkan keseronokan kawasan permainan biasa sambil menyediakan penangguhan tambahan dan pemeliharaan untuk kanak-kanak. Mainan dan peralatan mencerminkan keperluan semua kanak-kanak sambil menggalakkan keseronokan dan pertumbuhan.

 

Kira-kira satu daripada enam kanak-kanak di Amerika Syarikat mempunyai kecacatan perkembangan. Realiti ini menjadikan taman permainan inklusif lebih penting daripada sebelumnya. Setiap kanak-kanak layak bermain dengan selamat dan gembira. Kecacatan ini mungkin mengehadkan kanak-kanak keupayaan pembelajaran, kebolehan fizikal, Pembangunan bahasa, Corak tingkah laku. Walaupun bermain menarik untuk sesetengah kanak-kanak, kawasan permainan yang bersemangat boleh menjadi luar biasa untuk orang lain. Jika taman permainan kelihatan terlalu bising atau sesak, kanak-kanak mungkin menahan diri daripada bermain sama sekali. Ruang bermain juga mungkin tidak menawarkan kepingan atau mainan yang boleh diakses, yang membuatkan kanak-kanak teragak-agak atau malu untuk bermain.

 

Apabila kanak-kanak melangkau masa bermain, mereka terlepas peluang perkembangan kritikal. Bermain adalah cara penting untuk membina tonggak sosial dan fizikal. Rasa tersisih daripada bermain atau seperti mereka tidak termasuk dalam kawasan permainan boleh membahayakan harga diri kanak-kanak.

 

Di situlah kawasan permainan inklusif masuk – taman permainan yang inklusif memastikan tidak ada kanak-kanak yang merasa tersisih. Walaupun kawasan kelihatan menakutkan, ruang menyediakan pilihan untuk berehat dan melegakan. Atau, jika kanak-kanak mempunyai keadaan yang menghalang mereka daripada mengakses peralatan biasa, taman permainan inklusif menawarkan pilihan untuk tahap keupayaan mereka. Menyediakan semua kanak-kanak dengan peluang bermain memastikan setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk maju melalui peringkat penting.

 

Taman permainan ini juga tidak perlu dibina dari awal. Anda boleh mengemas kini taman permainan dalaman semasa anda untuk menjadi lebih inklusif dengan menambah ciri-ciri tertentu. CubaMenggabungkan soft play bahan atau membangunkan ruang yang tenang. Pengilang peralatan taman permainan, seperti Soft Play®, boleh membantu anda memilih elemen baharu terbaik untuk ditambah.

 

Selagi anda menyediakan peluang yang adil untuk semua kanak-kanak bermain, anda mencipta ruang permainan yang inklusif.

 

Taman bermain inklusif adalah fasilitas rekreasi yang dirancang untuk memungkinkan anak-anak dan orang dewasa dengan berbagai tingkat kemampuan dan kebutuhan fisik, kognitif, dan sensorik dapat bermain bersama secara sama dan merasa diterima. Latar belakang dan sejarah taman bermain inklusif berkaitan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua individu, terlepas dari perbedaan mereka.

 

Perubahan Konsep Keanekaragaman: Pada abad ke-20, ada perubahan konsep tentang keberagaman dalam masyarakat. Mulai dari pengakuan hak-hak individu yang berbeda, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, hingga pengakuan pentingnya inklusi sosial.

 

Gerakan Hak-Hak Disabilitas: Gerakan hak-hak disabilitas muncul sebagai gerakan sosial yang penting pada tahun 1960-an dan 1970-an, memperjuangkan hak-hak individu dengan disabilitas, termasuk akses yang sama ke ruang rekreasi dan hiburan.

 

Undang-Undang dan Regulasi: Berbagai undang-undang dan regulasi, seperti Undang-Undang Amerika Serikat tentang Orang dengan Disabilitas (Americans with Disabilities Act/ADA) pada tahun 1990, memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan fasilitas inklusif, termasuk taman bermain.

 

Sejarah Taman Bermain Inklusif:

 

Awal Pengembangan: Taman bermain inklusif pertama kali muncul pada tahun 1950-an, ketika beberapa individu dan kelompok mulai menciptakan ruang bermain yang dapat diakses oleh anak-anak dengan disabilitas. Namun, perkembangan ini masih terbatas pada tingkat awal.

 

Momentum pada Tahun 1990-an: Pada tahun 1990-an, dengan adanya legislasi seperti ADA di Amerika Serikat, kesadaran tentang pentingnya inklusi dalam desain taman bermain semakin meningkat. Ini mendorong perkembangan lebih banyak taman bermain inklusif.

 

Desain Universal: Seiring berjalannya waktu, prinsip desain universal menjadi lebih penting dalam pengembangan taman bermain inklusif. Prinsip ini mengacu pada pendekatan desain yang memastikan aksesibilitas bagi semua individu tanpa memandang kemampuan atau kondisi mereka.

 

Pertumbuhan Global: Taman bermain inklusif kini telah menyebar ke seluruh dunia sebagai tanggapan terhadap tuntutan masyarakat untuk menciptakan ruang rekreasi yang lebih inklusif dan ramah bagi semua.

 

Pengembangan taman bermain inklusif adalah langkah positif dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari kemampuan atau kondisi mereka, dapat menikmati waktu bermain yang sama dengan teman-teman mereka. Dengan terus berlanjutnya kesadaran akan pentingnya inklusi sosial, kita dapat mengharapkan perkembangan lebih lanjut dalam desain dan aksesibilitas taman bermain inklusif di masa depan.

 

KELEBIHAN TAMAN BERMAIN INKLUSIF

 

Terdapat banyak kelebihan taman permainan yang inklusif. Sama ada membina yang baru atau menaik taraf yang sedia ada untuk menjadi lebih inklusif, anda menyediakan kanak-kanak dengan ruang permainan yang selamat dan selesa. Dengan membuang halangan antara kanak-kanak, anda membuat kawasan permainan yang menarik dan hangat di mana kanak-kanak boleh berkembang sepenuhnya.

 

Taman bermain inklusif memiliki sejumlah kelebihan yang menjadikannya penting dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari taman bermain inklusif:

 

 • Inklusi Sosial: Taman bermain inklusif menciptakan lingkungan yang mempromosikan inklusi sosial. Semua anak, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat bermain bersama dan mengembangkan hubungan sosial yang sehat.
 • Aksesibilitas Universal: Taman bermain inklusif didesain dengan prinsip aksesibilitas universal, sehingga dapat diakses oleh semua individu, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda, alat bantu berjalan, atau memiliki berbagai tingkat kemampuan fisik.
 • Pengembangan Keterampilan: Taman bermain inklusif dapat membantu dalam pengembangan keterampilan motorik, sosial, dan kognitif anak-anak. Mereka dapat belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan mengatasi tantangan bersama-sama.
 • Kepercayaan Diri: Anak-anak dengan disabilitas yang bermain di taman bermain inklusif sering mengalami peningkatan kepercayaan diri karena merasa diterima dan diakui dalam aktivitas bermain.
 • Kesadaran tentang Keanekaragaman: Taman bermain inklusif membantu dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keanekaragaman di kalangan anak-anak. Mereka belajar menghargai perbedaan dan memahami bahwa setiap individu unik.
 • Kolaborasi Orang Tua dan Keluarga: Taman bermain inklusif sering kali menjadi tempat di mana orang tua dan keluarga dapat bertemu dan berkolaborasi dalam mendukung anak-anak mereka yang memiliki disabilitas.
 • Meningkatkan Kualitas Hidup: Fasilitas inklusif seperti taman bermain dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan disabilitas dan keluarga mereka. Mereka memiliki akses ke pengalaman yang sama dengan anak-anak lainnya.
 • Kesempatan Belajar: Taman bermain inklusif juga bisa menjadi tempat di mana anak-anak tanpa disabilitas dapat belajar tentang keragaman dan menjadi lebih empati terhadap individu dengan kebutuhan khusus.
 • Penciptaan Ruang Aman: Taman bermain inklusif sering kali dirancang dengan keamanan sebagai prioritas utama, sehingga memberikan perasaan aman bagi semua anak yang bermain di sana.
 • Pengurangan Stigma: Melalui taman bermain inklusif, masyarakat dapat mengurangi stigma terhadap disabilitas dan menghargai kemampuan individu yang berbeda.

 

Kelebihan taman bermain inklusif tersebut menunjukkan betapa pentingnya pengembangan fasilitas yang memungkinkan anak-anak dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas bermain dengan teman-teman mereka. Hal ini mendukung penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah terhadap semua individu.

 

 

MANFAAT TAMAN BERMAIN INKLUSIF

 

Taman bermain inklusif memiliki banyak manfaat yang signifikan, tidak hanya untuk anak-anak dengan disabilitas, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari taman bermain inklusif:

 

 1. Inklusi Sosial: Taman bermain inklusif menciptakan kesempatan bagi semua anak untuk berinteraksi dan bermain bersama, terlepas dari kemampuan atau kondisi fisik mereka. Ini mempromosikan inklusi sosial dan persahabatan yang lebih kuat.
 2. Pengembangan Keterampilan Motorik: Anak-anak dengan disabilitas mendapatkan manfaat besar dalam hal pengembangan keterampilan motorik, baik yang kasar maupun halus, melalui bermain di taman inklusif. Mereka memiliki kesempatan untuk meraih, menarik, berlari, dan melompat, yang penting bagi perkembangan fisik mereka.
 3. Pengembangan Keterampilan Sosial: Bermain di taman inklusif membantu anak-anak belajar keterampilan sosial seperti berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi. Ini dapat memperkuat kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari.
 4. Peningkatan Kepercayaan Diri: Anak-anak dengan disabilitas yang merasa diterima dan dapat berpartisipasi dalam aktivitas bermain di taman inklusif sering kali mengalami peningkatan kepercayaan diri. Hal ini dapat memengaruhi positif aspek-aspek lain dalam kehidupan mereka.
 5. Kesempatan Belajar: Taman bermain inklusif memberikan kesempatan bagi anak-anak tanpa disabilitas untuk belajar tentang keragaman dan mengembangkan empati terhadap teman-teman mereka yang mungkin berbeda. Ini dapat membantu mengurangi stigma dan ketidakpekaan terhadap perbedaan.
 6. Aksesibilitas Universal: Taman bermain inklusif didesain dengan prinsip aksesibilitas universal, yang berarti dapat diakses oleh semua individu, termasuk mereka yang menggunakan kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya. Ini penting dalam memastikan bahwa tidak ada yang terbuang dari pengalaman bermain.
 7. Meningkatkan Kualitas Hidup: Taman bermain inklusif dapat meningkatkan kualitas hidup anak-anak dengan disabilitas dan keluarga mereka. Mereka memiliki akses ke pengalaman yang sama seperti anak-anak lainnya, yang penting bagi perkembangan mereka.
 8. Pengurangan Stigma: Melalui taman bermain inklusif, masyarakat dapat mengurangi stigma terhadap disabilitas dan belajar lebih banyak tentang kemampuan individu yang berbeda.
 9. Penciptaan Ruang Aman: Taman bermain inklusif sering dirancang dengan keamanan sebagai prioritas utama, sehingga memberikan perasaan aman bagi semua anak yang bermain di sana.
 10. Promosi Kebugaran dan Kesehatan: Bermain di taman bermain inklusif mendorong aktivitas fisik, yang dapat menguntungkan kesehatan anak-anak dan mengurangi risiko masalah kesehatan seperti obesitas.

 

Taman bermain inklusif memiliki manfaat yang luas dalam mempromosikan inklusi, pengembangan anak, dan pengurangan stigma dalam masyarakat. Ini merupakan investasi penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan ramah bagi semua individu.

Berikut adalah lebih banyak faedah taman permainan inklusif: 

 • Bantu kanak-kanak dengan harga diri: Jika kanak-kanak tidak mempunyai akses kepada ruang permainan yang sesuai dengan keperluan mereka, ia boleh membuatkan mereka berasa berbeza atau tidak diingini. Kawasan permainan inklusif menggalakkan semua kanak-kanak bermain bersama walaupun terdapat perbezaan. Kanak-kanak boleh membina harga diri dengan belajar cara menggunakan peralatan dan bermain bersama orang lain. Keterangkuman menunjukkan kepada mereka keperluan mereka penting dan mereka boleh bermain sama seperti kanak-kanak lain.
 • Membina persahabatan: Taman permainan adalah salah satu tempat terbaik untuk bertemu dengan orang baru. Sama ada taman permainan awam atau sekolah, mereka membuat hab sosial untuk kanak-kanak. Taman permainan inklusif menghapuskan sempadan antara kanak-kanak dan membolehkan mereka semua bermain bersama. Mereka belajar untuk berkongsi peralatan dan membuat permainan, yang membina hubungan antara kanak-kanak. Yang terbaik, persahabatan menjadikan kanak-kanak lebih sihat dan lebih bahagia secara keseluruhan.
 • Keterangkuman keluarga: Taman permainan dalaman yang inklusif bukan sahaja untuk kanak-kanak. Orang dewasa atau ahli keluarga lain yang kurang upaya boleh bermain dengan mudah dengan anak-anak mereka di ruang permainan yang inklusif. Buat kenangan gembira bersama-sama di kawasan permainan yang merangkumi semua.
 • Membina kemahiran sosial: Salah satu tonggak perkembangan yang paling penting untuk kanak-kanak ialah membina kemahiran sosial. Bagi kanak-kanak, ini mungkin kelihatan seperti belajar membaca emosi orang lain atau menjaga seseorang sebagai rakan. Kemahiran sosial diperlukan untuk berjaya dalam kehidupan, dan penting untuk mengembangkannya pada usia muda. Dengan taman permainan yang inklusif, kanak-kanak boleh menavigasi hubungan baru dalam memupuk persekitaran. Mereka tahu selamat untuk membuat sambungan ini dan merasa disokong semasa melakukannya.
 • Membangunkan kemahiran senaman fizikal: Satu lagi faedah taman permainan inklusif adalah peluang untuk latihan fizikal. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit (CDC) mengesyorkan agar anak-anak mendapat 60 minit aktiviti fizikal setiap hari. Dengan lebih banyak pergerakan, kanak-kanak menjadi lebih kuat dan sihat. Kawasan permainan inklusif memberi peluang kepada kanak-kanak dari semua peringkat perkembangan untuk bersenam. Kanak-kanak boleh berkongsi masa senaman ini, jadi rasanya seperti menyeronokkan.
 • Galakkan permainan yang bermakna: Taman permainan yang inklusif menggalakkan permainan yang selamat dan menyokong untuk semua kanak-kanak dalam komuniti. Kerana mereka berasa lebih selamat, mereka menjadi lebih terbuka untuk mencipta sambungan. Permainan yang bermakna membolehkan kanak-kanak menyatakan diri mereka tanpa rasa takut. Anda boleh membantu membina pengalaman yang boleh diakses dan formatif untuk semua kanak-kanak.

Secara keseluruhan, mewujudkan ruang permainan yang inklusif menyediakan permainan anak-anak dengan faedah fisikal, sosial, dan emosi.

 

KOMPONEN TAMAN BERMAIN INKLUSIF

 

Taman bermain inklusif dirancang untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang memiliki berbagai tingkat kemampuan atau disabilitas, dapat berpartisipasi dan menikmati pengalaman bermain dengan teman-teman mereka. Komponen-komponen utama dalam taman bermain inklusif meliputi:

 

Alat Permainan yang Dapat Diakses: Alat permainan harus dirancang dengan aksesibilitas universal dalam pikiran. Ini termasuk penggunaan alat permainan yang dapat diakses oleh anak-anak dengan berbagai kemampuan fisik, seperti kursi roda atau alat bantu mobilitas lainnya. Alat permainan ini juga harus dirancang agar mudah dijangkau, digunakan, dan ditingkatkan.

 

Permukaan Lantai yang Aman: Permukaan lantai taman bermain inklusif harus aman untuk digunakan oleh semua anak. Ini dapat berupa permukaan bermain khusus seperti rubber taman bermain, rumput sintetis, atau permukaan lain yang menyerap kejut dan mengurangi risiko cedera jika jatuh.

 

Rute Akses yang Ramah Disabilitas: Rute-rute akses di taman bermain harus dirancang dengan mempertimbangkan aksesibilitas bagi kursi roda dan alat bantu mobilitas lainnya. Ini termasuk jalur yang datar dan lebar yang memungkinkan pengguna alat bantu mobilitas untuk dengan mudah mengakses berbagai bagian taman bermain.

 

Area Beristirahat dan Refleksi: Taman bermain inklusif seringkali memiliki area beristirahat dan refleksi yang ditempatkan strategis untuk memungkinkan anak-anak atau keluarga untuk bersantai dan berinteraksi. Ini juga dapat berfungsi sebagai tempat yang nyaman untuk merayakan prestasi anak-anak.

 

Akses Kamar Mandi yang Ramah Disabilitas: Jika mungkin, taman bermain inklusif dapat dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi yang ramah disabilitas, termasuk ruang ganti dan fasilitas mandi yang sesuai untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

 

Zona Bermain Imajinatif: Selain alat permainan konvensional, taman bermain inklusif juga harus memiliki zona bermain imajinatif, seperti area bermain pasir, taman petualangan, atau tempat bermain air, yang mengundang anak-anak untuk berkreasi dan menggunakan imajinasi mereka.

 

Pencahayaan yang Adekuat: Pencahayaan yang baik adalah penting untuk keamanan di taman bermain. Ini memungkinkan pengguna taman bermain, terutama mereka dengan gangguan sensorik, untuk bermain dengan lebih nyaman dan aman, bahkan pada malam hari.

 

Penyandang Suara: Untuk anak-anak dengan gangguan pendengaran, penyandang suara dapat dipasang di sejumlah area untuk memberikan informasi atau petunjuk suara yang dibutuhkan.

 

Tanda-tanda Informasi: Taman bermain inklusif biasanya dilengkapi dengan tanda-tanda informasi yang jelas dan mudah dibaca yang memberikan petunjuk tentang cara menggunakan alat permainan dan fasilitas lainnya.

 

Kawasan Hijau dan Lanskap: Ruang terbuka, tanaman, dan lanskap yang menarik dapat memberikan nuansa yang menyenangkan dan mengundang di taman bermain inklusif. Ini juga dapat memberikan tempat berlindung dan bersantai.

 

Semua komponen ini harus dirancang dan diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pengguna taman bermain. Desain taman bermain inklusif yang baik memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk bermain, belajar, dan tumbuh bersama teman-temannya dengan berbagai kemampuan dan kondisi.

 

Walaupun tidak ada definisi taman permainan inklusif rasmi yang menggariskan apa yang harus disertakan, beberapa ciri membantu mewujudkan peluang yang komprehensif untuk semua. Berikut adalah beberapa komponen termasuk taman permainan termasuk mungkin mempunyai:

 

Pencapaian: Taman permainan harus mempunyai peralatan yang boleh diakses yang menarik minat semua kebolehan. Kanak-kanak perlu mempunyai cara mudah untuk mendekati taman permainan dan memasukinya. Pilih permukaan yang tahan lama dan selamat di mana mungkin untuk memastikan kanak-kanak kekal dilindungi semasa bermain. Kanak-kanak juga harus mempunyai laluan yang boleh diakses antara bahagian kawasan permainan. Adalah lebih baik untuk meninggalkan sebanyak mungkin ruang dalam laluan dan peralatan supaya semua kanak-kanak boleh mengaksesnya dengan selesa. Taman permainan anda mesti boleh diakses oleh semua kanak-kanak untuk dianggap benar-benar inklusif.

 

Kawasan yang tenang: Kanak-kanak mungkin mengalami beban deria di tengah-tengah keseronokan taman permainan. Antara jeritan, warna-warna terang dan banyak pilihan peralatan, mereka mungkin menjadi terharu dan memerlukan tempat untuk berundur. Taman permainan inklusif sering mempunyai kawasan terpencil di mana kanak-kanak boleh menarik diri untuk bertenang. Kawasan-kawasan ini masih selamat dan di hadapan orang dewasa supaya kanak-kanak tetap selamat semasa penarikan diri mereka.

 

Berbagai peralatan permainan: Setiap kanak-kanak mempunyai kebolehan fizikal yang berbeza. Sesetengah mungkin dapat berayun dengan mudah merentasi bar monyet, sementara yang lain melihatnya sebagai satu cabaran. Menawarkan peralatan yang sesuai dengan setiap tahap kemahiran adalah penting untuk persekitaran yang inklusif. Anda boleh menyediakan peralatan dengan tahap cabaran yang berbeza-beza dan masih meletakkannya berdekatan antara satu sama lain. Dengan cara itu, kanak-kanak dengan tahap keupayaan yang berbeza masih boleh bermain bersama satu sama lain tanpa berasa kecewa atau ketinggalan.

 

Berbagai peluang sosial: Keterangkuman harus menyokong semua jenis permainan. Sesetengah kanak-kanak mahu bermain dalam kumpulan besar, sementara yang lain mungkin lebih suka bermain bersendirian. Anda boleh menyokong semua keperluan ini dengan menyediakan peralatan untuk semua bentuk permainan sosial. Galakkan permainan kerjasama dengan kepingan yang direka untuk lebih daripada satu kanak-kanak. Anda juga boleh menawarkan stesen permainan yang sesuai dengan seorang kanak-kanak pada satu masa.

 

Rangsangan deria: Adalah lebih baik untuk memberi peluang kepada kanak-kanak untuk merangsang satu atau lebih daripada lima deria – rasa, bau, sentuhan, penglihatan dan bunyi. Sama ada kotak pasir atau loceng, pastikan anda memberi anak-anak cara untuk terlibat dengan deria mereka. Ia membolehkan mereka bekerja melalui penemuan, membakar tenaga berlebihan dan berehat.

 

Kawasan permainan yang inklusif bertujuan untuk memastikan semua kanak-kanak mempunyai peluang bermain yang sama. Jika anda ingin menaik taraf taman permainan semasa anda untuk menjadi lebih mudah diakses, dapatkan kreatif dan pertimbangkan apa yang mungkin diperlukan oleh kanak-kanak.

 

PERBEDAAN TAMAN BERMAIN INKLUSIF DENGAN TAMAN BERMAIN BIASA

 

Taman bermain inklusif dan taman bermain biasa memiliki beberapa perbedaan utama dalam desain, tujuan, dan fokus mereka. Berikut adalah perbedaan antara keduanya:

 

Desain Aksesibilitas:

 

Taman Bermain Inklusif: Dirancang dengan prinsip aksesibilitas universal, yang berarti alat permainan dan fasilitas di taman bermain ini dapat diakses oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Desain taman bermain inklusif mempertimbangkan aksesibilitas kursi roda, alat bantu mobilitas, dan berbagai kebutuhan khusus.

Taman Bermain Biasa: Desain taman bermain biasa mungkin tidak mempertimbangkan aksesibilitas dengan cermat, dan beberapa alat permainan atau fasilitas mungkin sulit atau bahkan tidak dapat diakses oleh anak-anak dengan disabilitas.

Tujuan Utama:

 

Taman Bermain Inklusif: Tujuannya adalah menciptakan lingkungan di mana semua anak, termasuk mereka yang memiliki berbagai tingkat kemampuan dan disabilitas, dapat bermain bersama, belajar, dan berinteraksi dengan teman-teman mereka tanpa hambatan.

Taman Bermain Biasa: Tujuannya adalah memberikan tempat bermain dan rekreasi untuk anak-anak tanpa mempertimbangkan secara khusus kebutuhan anak-anak dengan disabilitas.

Fokus pada Keanekaragaman:

 

Taman Bermain Inklusif: Menekankan penerimaan dan penghargaan terhadap keanekaragaman. Desainnya mempromosikan pemahaman tentang perbedaan dan mendorong anak-anak untuk berinteraksi dengan individu yang berbeda dari mereka.

Taman Bermain Biasa: Lebih mungkin berfokus pada kebiasaan dan norma sosial yang umum tanpa memberikan perhatian khusus pada perbedaan individu.

Penggunaan Alat Permainan yang Dapat Diakses:

 

Taman Bermain Inklusif: Memiliki beragam alat permainan yang dirancang untuk dapat diakses oleh anak-anak dengan berbagai kemampuan fisik dan sensorik. Ini termasuk alat permainan yang dirancang untuk kursi roda dan anak-anak dengan disabilitas lainnya.

Taman Bermain Biasa: Mungkin memiliki alat permainan yang lebih umum dan tidak mempertimbangkan secara khusus kebutuhan anak-anak dengan disabilitas.

Keamanan dan Aksesibilitas:

 

Taman Bermain Inklusif: Memperhatikan keamanan dan aksesibilitas dengan lebih cermat, termasuk permukaan lantai yang aman dan jalur akses yang dapat dijangkau oleh semua pengguna.

Taman Bermain Biasa: Meskipun perhatian diberikan terhadap keamanan, aksesibilitas seringkali bukan prioritas utama dalam desain.

Pengembangan Sosial dan Keterampilan:

 

Taman Bermain Inklusif: Memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan pemahaman tentang keanekaragaman. Ini mempromosikan inklusi sosial.

Taman Bermain Biasa: Terutama berfokus pada aktivitas bermain dan rekreasi tanpa penekanan khusus pada pengembangan keterampilan sosial.

Perbedaan ini mencerminkan komitmen taman bermain inklusif untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah bagi semua individu, dan memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas juga dapat menikmati dan berpartisipasi sepenuhnya dalam pengalaman bermain.

 

CARA MEMBUAT TAMAN BERMAIN INKLUSIF

 

Jika anda berminat untuk menjadikan taman permainan sedia ada anda lebih inklusif, anda mempunyai banyak pilihan. Anda boleh mengubah peralatan taman permainan semasa atau membeli kepingan baru yang lebih mudah diakses oleh semua orang. Atau, anda boleh membuat laluan yang lebih luas dan lebih banyak peluang untuk kawasan yang tenang.

 

Cara terbaik untuk melaksanakan pilihan inklusif adalah dengan menggunakan kreativiti. Letakkan diri anda dalam kasut kanak-kanak dan fikirkan tentang apa yang mungkin mereka cari di taman permainan. Pertimbangkan bagaimana anda boleh menjadikan ruang anda lebih menarik. Menggunakan empati dan imaginasi dalam reka bentuk anda adalah tempat yang bagus untuk bermula.

 

Berikut adalah langkah-langkah lain yang perlu diambil jika anda tertanya-tanya bagaimana untuk menjadikan taman permainan anda lebih inklusif:

 

 1. PERANCANGAN AWAL

Dalam langkah pertama ini, anda harus mempertimbangkan keadaan taman permainan semasa anda. Taman permainan dalaman biasanya adalah kawasan yang selesa dan berwarna-warni. Tetapi jika mereka tidak menawarkan ruang yang cukup untuk pergerakan atau mempunyai batasan lain yang berpotensi, anda mungkin harus menukar pikiran. Ini adalah persoalan yang baik untuk ditanya kepada diri sendiri semasa anda merancang untuk kawasan permainan dalaman yang lebih inklusif: 

 • Adakah anda mempunyai sebarang aktiviti yang merangsang deria?
 • Bolehkah kanak-kanak atau orang dewasa yang menggunakan kerusi roda dengan mudah mengakses semua kawasan permainan?
 • Adakah peralatan permainan boleh diakses oleh semua kanak-kanak tidak kira kebolehan mereka?
 • Adakah terdapat ruang untuk bermain sebelah-menyebelah dan bersendirian?
 • Adakah peralatan taman permainan terdiri daripada bahan yang lembut dan selamat?

 

Anda juga harus mempertimbangkan sama ada taman permainan anda mematuhi Akta Orang Kurang Upaya (ADA) Amerika. Garis panduan ADA menggariskan bagaimana peralatan harus menawarkan akses yang sama kepada semua orang. Sebagai contoh, taman permainan mesti mempunyai laluan yang boleh diakses untuk masuk dan keluar. Pastikan anda menyemak piawaian ADA sebelum menambah peralatan baru. slot online

 

 1. PILIH LOKASI

Seterusnya, anda harus memilih tempat yang sesuai untuk menambah atau menaik taraf peralatan inklusif. Taman permainan dalaman berbeza dari yang luar dengan kekurangan udara terbuka. Kerana mereka berada di dalam, taman permainan dalaman mungkin berasa kurang terbuka kepada orang ramai. Jika anda memutuskan untuk menambah peralatan baharu yang lebih inklusif ke kawasan permainan anda, pastikan anda meninggalkan ruang yang cukup di sekelilingnya untuk akses mudah. Pastikan kanak-kanak mempunyai ruang yang cukup untuk mendekatinya dan bermain tanpa halangan.

Sebagai alternatif, anda mungkin mempertimbangkan untuk mengalih keluar kepingan untuk menjadikan ruang dalaman anda lebih inklusif. Jika anda melihat lokasi yang boleh menjadi luar biasa atau sesak, keluarkan beberapa peralatan untuk menjadikannya lebih menarik. Kemas kini lokasi supaya mereka mempunyai ruang yang mencukupi untuk dimainkan oleh semua orang. Ingatlah untuk mencuba dan melihat ruang melalui mata kanak-kanak, dan pertimbangkan apa yang akan memperbaikinya.

 

 1. PETAKAN TAMAN PERMAINAN ANDA

Selepas anda memilih lokasi, mungkin idea yang baik untuk memetakan taman permainan anda yang dikemas kini. Buat rangka tindakan atau lukis gambar tentang rupa anda yang anda mahu naik taraf anda kelihatan seperti. Dengan cara ini, anda tidak akan melupakan sebarang ciri semasa pelaksanaan anda. Ingat untuk memetakan ruang untuk:

 

 • Pintu Masuk: Banyak kali, taman permainan dalaman merangkumi banyak bilik. Rancang untuk pintu yang luas dan laluan masuk. Ini memudahkan kanak-kanak dan orang dewasa memasuki ruang permainan. Keluarkan sebarang halangan yang mungkin menyukarkan untuk mengakses bilik. Seperti biasa, berusaha untuk membuat pintu masuk yang menarik dan hangat untuk kanak-kanak.
 • Keluar: Sama seperti pintu masuk, pintu keluar perlu mudah diakses. Pastikan anda mempunyai pintu keluar yang mencukupi dan setiap kanak-kanak boleh melalui mereka dengan selamat. Ambil sebarang halangan yang mungkin menghalang kanak-kanak daripada mengakses pintu ini.
 • Ruang senyap: Salah satu komponen yang paling penting dalam taman permainan inklusif adalah kawasan penangguhan. Anda boleh menetapkan kawasan sedia ada taman permainan anda sebagai ruang yang tenang. Tambah selimut lembut atau bantal untuk menunjukkan bahawa ia adalah kawasan yang selamat, dan reka bentuk supaya kanak-kanak mendapat privasi. Pastikan guru atau orang dewasa lain masih dapat melihat kanak-kanak pada setiap masa, walaupun. Anda juga mungkin mempertimbangkan untuk membina ruang yang sama sekali baru untuk kawasan yang tenang. Sama ada cara, pertimbangkan untuk merancang untuk salah satu daripada ini semasa anda memetakan taman permainan yang inklusif.
 • Ruang sosial: Juga, ingat untuk memetakan kawasan untuk permainan tunggal, selari dan pendamping. Taman permainan inklusif harus menawarkan pilihan untuk semua bentuk permainan. Rancang stesen yang sesuai dengan satu kanak-kanak pada satu masa, dan kemudian buat ruang untuk beberapa kanak-kanak bermain bersama. Dengan cara ini, sama ada kanak-kanak mahu bermain bersendirian atau dengan orang lain, mereka berasa digalakkan untuk berbuat demikian.

 

 1. RANCANG PELUANG SENSORI

Anda juga harus mengatur peluang deria untuk taman permainan dalaman anda. Aktiviti deria terus berkembang dan membolehkan kanak-kanak meneroka deria mereka yang sedang berkembang. Kanak-kanak dari semua peringkat keupayaan harus dapat menikmati aktiviti yang merangsang pendengaran, penglihatan, sentuhan, rasa dan bau mereka. Rancang untuk stesen deria di sekitar taman permainan anda dan pastikan semuanya mudah diakses. Ciri-ciri seperti alat muzik atau dinding interaktif, sentuhan memberi kanak-kanak cara untuk menggunakan deria mereka.

warung168

 1. RANCANG CIRI SOKONGAN

Akhirnya, anda juga harus menyediakan pilihan sokongan yang mencukupi untuk kanak-kanak dan orang dewasa. Taman permainan adalah hab aktiviti. Kanak-kanak, guru dan ibu bapa mungkin berdiri atau mengerahkan diri mereka untuk tempoh yang lama. Aktiviti ini mungkin mudah bagi sesetengah orang, tetapi lebih sukar bagi orang lain. Untuk menjadikan taman permainan anda inklusif, anda harus mengambil kira waktu rehat. Coba bentuk ruang untuk rehat:

 

 • Kawasan rehat:  Berehat di kawasan yang selesa adalah cara yang sempurna untuk mendapatkan semula tenaga. Petakan kawasan rehat dengan kerusi dan tempat yang selesa. Pastikan ruang ini boleh memuatkan semua pengguna taman permainan.
 • Shade: Salah satu kelebihan taman permainan dalaman ialah perlindungannya dari elemen luar. Walaupun anda tidak perlu risau tentang berada di bawah sinaran matahari, tingkap besar dan pintu terbuka mungkin menyebabkan cahaya matahari yang berlebihan masuk. Panas atau sinar matahari ini mungkin mengganggu beberapa anak-anak. Pertimbangkan untuk membeli warna atau menawarkan bilik yang lebih gelap di mana kanak-kanak boleh mengelakkan sinaran matahari jika diperlukan.
 • Suhu: Satu lagi faedah ruang dalaman ialah peraturan suhu. Dengan itu, penting untuk menyediakan ruang dengan keadaan yang selesa. Periksa sistem pengudaraan anda dan pastikan taman permainan dalaman anda tidak terlalu panas atau sejuk.

Baca juga Taman Digital

 

PERALATAN TAMAN BERMAIN INKLUSIF

 

Selepas memetakan bagaimana anda akan mengemas kini taman permainan dalaman anda untuk menjadi lebih inklusif, anda boleh mula memilih peralatan. Nasib baik, peralatan permainan dalaman boleh didapati dalam pelbagai gaya. Anda pasti akan menemui peralatan baharu yang sesuai dengan gaya taman permainan anda dan menjadikan ruang yang lebih inklusif.

 

Berikut adalah beberapa contoh peralatan taman permainan inklusif yang boleh anda sertakan:

 

PERALATAN SENSORI

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, aktiviti deria adalah ciri-ciri yang sangat baik untuk taman permainan yang inklusif. Semasa anda memilih peralatan, pertimbangkan untuk melaksanakan peralatan yang merangsang deria. Potongan-potongan ini boleh memberikan pengalaman yang padu untuk kanak-kanak.

 

Pertimbangkan cara memasukkan kepingan yang merangsang deria yang berbeza, seperti:

 

Visual: Peralatan berwarna-warni adalah cara terbaik untuk meningkatkan perhatian visual kanak-kanak. Cuba pilih warna yang terang untuk peralatan baru atau sediakan kawasan untuk lukisan dan lukisan. Stesen-stesen ini boleh mengaktifkan kedua-dua deria kreativiti dan visual.

Juruaudit: Melaksanakan muzik atau bunyi lain boleh membantu perkembangan dan ekspresi pendengaran kanak-kanak. Pertimbangkan instrumen seperti loceng angin atau gendang lembut untuk membolehkan kanak-kanak membuat bunyi dan menyatakan diri mereka.

Sentuh: Anda juga boleh menawarkan pilihan untuk kanak-kanak menggunakan sentuhan. Alat seperti kotak pasir membolehkan mereka mengukir atau bermain menggunakan rasa perasaan mereka. Atau, dinding interaktif membolehkan kanak-kanak mengalami input sentuhan ke tahap yang mereka suka.

RAMPS

Ramps diperlukan untuk pergerakan selamat kanak-kanak dari semua peringkat keupayaan. Kanak-kanak boleh mencapai ruang permainan yang tinggi tanpa merasa ketinggalan. Dengan pegangan tangan dan lebar lebar yang luas, mereka boleh berasa selamat semasa menggunakan tanjakan. Sekiranya anda belum mempunyai tanjakan, anda harus menambahkannya untuk membuat ruang yang lebih inklusif.

 

Pastikan anda meletakkan tanjakan di sebelah pintu masuk, pintu keluar dan mana-mana kawasan permainan yang diangkat. Cuba pilih gaya yang mengiringi reka bentuk ruang dalaman atau tambahkan lebih banyak semangat pada ruang anda.

 

STRUKTUR LEMBUT

Peralatan dalaman yang lembut adalah menyeronokkan dan selamat untuk semua kanak-kanak. Tambah pilihan yang lebih inklusif ke taman permainan anda dengan aSoft Play arca permainan dalaman. Ini adalah ciri tahan lama dan menarik yang menarik yang menarik untuk semua tahap keupayaan.

 

Bahan lembut patung menjadikannya selamat untuk semua orang sambil menggalakkan keseronokan. Kanak-kanak boleh memanjat struktur ini atau mencari cara lain untuk memasukkannya ke dalam permainan mereka. Mereka juga menambah tema dan getaran taman permainan anda.

 

Anda juga boleh memilih bahan lembut untuk ruang yang tenang atau kawasan rehat. Mereka memberikan taman permainan anda suasana yang selesa dan membantu kanak-kanak berasa lebih selamat.

 

TEMPAT DUDUK

Oleh kerana tempat rehat sangat penting untuk ruang inklusif, anda ingin melaksanakan pilihan tempat duduk untuk taman permainan anda. Cari bahan lembut dan warna yang menarik. Juga, pastikan anda meletakkan pilihan tempat duduk berhampiran kawasan permainan lain supaya kanak-kanak tidak merasa tersisih dan orang dewasa dapat menonton aksi tersebut.

 

Pilihan sepertiSoft PlayReka bentuk perabot menyediakan cara yang menarik dan selesa untuk berehat di kawasan permainan anda.